Září 2010

Panovníci 18.dynastie - I.DÍL - Ahmose I.

15. září 2010 v 1:05 | Nefi |  ++Starověký Egypt++

AHMOSE I.

První panovník Nové Říše a zakladatel 18. dynastie egyptských faraonů se stal konečným osvoboditelem Egyptské země od nadvlády asijských kmenů Hyksósů.


   Ahmose se narodil pravděpodobně kolem roku 1560 př.n.l., kdy byl Egypt stále ještě pod nadvládou kočovných asijských kmenů Hyksósů, tedy koncem Druhého přechodného období. Jeho otec, Sekenre Tao, zemřel v boji ještě když byl Ahmose malý chlapec, a na trůn se tak dostal Ahmoseho bratr, Kamose. Ten však záhy poté zemřel, dosud se neví, zda v boji či následkem nemoci, avšak většina se přiklání k tomu, že jej smrt potkala během tažení proti Hyksósům.
   Ahmose tak měl začít kolem roku 1550 vládnout, avšak jelikož je v této době desetiletým chlapcem, ujímá se vlády jeho matka Ahhotep, která se tak stává jeho regentkou. Ahmose tak započal svou samostatnou vládu o 6 let později. Celkem vládne Egyptské říši 25 let.
   Asi v 11. roce vlády se pouští do únavného boje proti Hyksósům. Nejprve se mu podařilo získat Memfidu (Men-nefer), jedno z nejstarších egyptských měst a sídlo boha Ptaha. Nakonec obléhá i sídelní město Hyksósů, Avaris (Hatuaret), a žene tak usurpátory až do Palestiny, kde ničí jejich pevnost Šaruhén. Obléhání pevnosti trvalo dlouhé 3 roky, Hyksósům se nakonec podařilo uprchnout až do Sýrie.
  Povzbuzen dosavadním úspěchem, vydává se na další tažení - dobývá Foiníkii, Sýrii a Sinaj. Poté svůj zrak obrací na jih, kde se novou hrozbou staly agresivní núbijské kmeny. Vydává se tedy do jižních zemí Kuše a během tří tažení získává i toto území s doly bohatými na zlato, jenž mají pro Egypt nemalý hospodářský význam, a do Buhenu tam poté umisťuje důležité správní centrum říše. Informace o Ahmoseho válečných výpravách máme zejména díky nápisům v hrobce hodnostáře jménem Ahmose, syn Abany, který byl důležitým účastníkem všech velkých bitev a Egyptu sloužil ještě za vlády Thutmose I.
  Po dokončení sjednocovacího procesu se faraon zaměřuje na vytvoření nové vlády, v níž se opírá především o úřednickou vrstvu. Statut hlavního města opět navrací Thébám (Vasetu) ve středním Egyptě.
   Tento panovík horlivě podporuje kult boha Amona, kterému přináší různé pocty a dary za vítězství v bitvách. Začíná tak významné období vzestupu Amonova kultu, který se stane v budoucnu podnětem pro náboženskou revoluci. Ale o tom později.
   V Egyptě se snaží znovu oživit upadlé hospodářství - znovu otevřel obchodní cesty, dbal o opravy zavlažovacích kanálů, reorganizoval kněžskou správu,... Věnuje se též stavitelské činnosti, vznikají tak první chrámy Nové říše. Díky zvýšené poptávce po stavebním materiálu tak mohly být znovu otevřeny po celém Egyptě doly a také věhlasné vápencové lomy v Tuře. Změny provádí i v samotné armádě, do které po vzoru Hyksósů zavedl rychlé válečné vozy.
   Zemřel někdy mezi lety 1518 a 1525 př.n.l., ve věku 35 let. Nechal si vystavět dvě hrobky - první nebyla dosud nalezena a nachází se pravděpodobně v Dra Abú en-Naga či v Thébách, druhou hrobku si nechal vystavět v Abydu - celý komplex je velmi rozsáhlý, obsahuje údolní chrám, hrobku, zádušní chrám a také pyramidu - poslední v celé egyptské historii. Mnoho z ní do dnešních dní nezbylo, ovšem v dobách svě největší slávy zabírala plochu 70 metrů čtverečních.
   Po své smrti byl Ahmose hojně oslavován a uctíván, zejména v Dér el-Medíně, společně se svou první manželkou Ahmose-Nefertari. Tato pozoruhodná žena se těšila velké úctě a v dobách nepřítomnosti svého manžela dokonce spravovala egpytskou říši. Stala se také regentkou svému nezletilému synovi Amenhotepovi I.

Jedna technická...

10. září 2010 v 22:58 | Nefi
Doufám, že sem vůbec někdo zavítá a odpoví, ale potřebovala bych vědět, jestli se vám načítají obrázky na pozadí a logo.. ptořebuju vědět jestli je chyba u mě nebo u blog.cz. Předem díky

Náboženství starých Finů (!nekompletní překlad!)

2. září 2010 v 23:41 | Nefi |  ¤¤_Finnish & SUOMI_¤¤
Při probírání mého psaícho stolu jsem našla mnou přeložený článek na téma finské náboženství. Není ovšem přeložen celý a internetový zdroj již bohužel neexistuje, ale i tak věřím, že se z něj dá vytěžit alespoň pár zajímavých informací. :)
Předem se omlouvám za občasnou nejasnost textu, ráda bych ho přepsala, ovšem, jak už bylo řečeno, původní verze chybí.

Náboženství starých Finů

Autor: prof. Juha Pentikäinen, Univerzita v Helsinkách
Nevzdělaná finská kultura byla pro historiky starověkého světa velkou neznámou, dokud se Tacitus v roce 98 n.l. nezmínil o Germánii a lidech zvaných Fenni, kteří žijí někde na severovýchodě Baltu "v bezpříkladné špíně a chudobě". Severní oblast, označená Tacitem, byla tehdy už osídlena lidmi různých etnik a původů a je sporné, zda barbaři, o kterých mluvil, byli vlastně praotcové současných Finů, nebo Laponci.

Mater Slavorum - koncert

2. září 2010 v 21:06 | Nefi |  !!Events!!
Tak do Brna určitě zajdu, jen škoda, že tam nebude hrát Vesna :(
mater slavorum