Listopad 2009

Časová přímka skandinávské historie s důrazem na Vikinskou dobu

25. listopadu 2009 v 0:01 | Nefi |  ++Vikingové++

PREHISTORICKÉ OBDOBÍ (4000 př.n.l. - 100 př.n.l.)

4000 př.n.l. -> Počátek migrace indoevropských kmenů v oblastech kolem Kaspického moře a jižních stepí Ruska

1500 př.n.l. -> ve Skandinávii začíná DOBA BRONZOVÁ

1000 př.n.l. -> pragermánské kmeny se usazují v hlavních oblastech dnešní Skandinávie a začíná se zde formovat jazykový/kulturní/náboženský celek, oddělený od hlavních indoevropských kmenů

500 př.n.l. -> ve Skandinávii začíná DOBA ŽELEZNÁ

asi 500-200 př.n.l. -> Keltové ovládají většinu vnitrozemí Evropy

asi 200 př.n.l. -> východogermánské národy (Gótové, Burgundi a jiní) se přesouvají ze Skandinávie do východní Evropy a osdídlují oblasti ruských stepí a Černého moře
-> západogermánské národy se přesouvají na jih no oblasti dnešního Německa, kde nahrazují Kelty, kteří před nimi ovládali tuto oblast
->pragermánský jazyk se dělí na severogermánštinu (to jest stará severština, ze které se později vyvinula dánština, švédština, norština, islandština, faerština a další), západogermánštinu (vnitrozemská germánština a anglosaština, ze kterých se pak vyvinula němčina, angličtina, jidiš a holandština) a východogermánštinu (ta zůstala gótštinou, nevyprofiloval se z ní žádný z dnešních jazyků)

asi 250 - 100 př.n.l. -> vývoj runového písma

ŘÍMSKÉ OBDOBÍ

asi 150 - 100 př.n.l. -> Germáni se setkávají s Římany (nenávist na první pohled)

100 př.n.l. - 500 n.l. -> ve Skandinávii, obzvláště pak v Dánsku, se objevuje pravidelný zvyk obětování lidí v bažinách

9 n.l. -> Hermann (Arminius) poráží římská vojska v bitvě v Teutoburském lese

asi 50 n.l. -> V Dánsku je vytvořen první dochovaný artefakt s runami, Meldorf Brooch

98 n.l. -> Tacitus napsal dílo Germania, nejstarší zprávu o kultuře germánských národů

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ ("HRDINSKÝ VĚK") (asi 300 - 700 n.l.)

asi 325 - 400 -> Gótové konvertují ke křesťanství (árianismus)
-> Ulfias píše svůj překlad Nového zákona, jenž je jedinou dochovanou ukázkou psaného gótského jazyka

378 -> Gótové poráží Římany na východě, v bitvě u Adrianople

406 - 407 -> koalice germánských kmenů překračuje Rýn a vstupuje na římská uzemí, kde se usazují

410 -> Alaric, vizigótský král, dobývá Řím

436 -> Hunové, s podporou římského císaře Aetia, uchvacují zabitím krále Gundahari (historický předchůdce Gunnara/Guntera ze ságy o Nibelunzích) burgundské království Východní Germánie

449 -> Hengest a Horsa započali anglo-saské dobývání Británie

asi 450 -> Západogramánské národy žijící kolem Severního moře (Anglové, Sasové a Frísové) začali přidávat runy ke Staršímu Futharku, aby tak a vytvořili tak anglosaský futhork

493 - 526 -> Král Theodorich Veliký, později jeden z předních hrdinů germánských příběhů, vládne v Římě až do své smrti

asi 500 - 530 -> Žijí historičtí předchůdci Beowulfa, Hrothgara, Hrolfa Tyčky

asi 639 -> Pohřeb lodi v Sutton-Hoo - bohatý germánský hrob obsahující artefakty švédské výroby

659 -> Penda, poslední pohanský král Anglie, umírá v boji

696 -> Radbod, fríský král, odmítá pokusy o jeho konverzi ke křesťanství

asi 700 -> Primitivní severština (neboli runová severština) ustupuje Staré severštině

asi 737 - 1160 -> budování Danevirke (tj. dánské opevnění)

772 -> Karel Veliký začíná vyhlazovací válků vůči pohanským Sasům a ničí Irminsul

VIKINSKÁ DOBA (asi 793 - 1066 n.l.)

793 -> Severští mořští piráti vydrancovali anglo-keltský klášter v Lindisfarne.

asi 795 -> Začínají severské nájezdy na Irsko

asi 800 -> Starší Futhark je nahrazen Mladším s 16 znaky

asi 800 - 810 -> v Dánsku vládne král Godfred

810 -> smrt Karla Velikého

asi 810 - 827 -> vláda dánského krále Haralda Klaka

asi 827 - 853 -> vláda dánského krále Horika Godfredssona

asi 835 -> dánští nájezdníci se spolčují s ??kornšany??(prostě obyvatelé určité části Británie, kteří užívali jako svůj jazyk kornštinu - pánibohové, jak se tohle skloňuje????:D) proti vládě krále Ecgbehrta z Wessexu

asi 840 - 870 -> Vláda norského krále Haralda Černého

asi 844 - 845 -> počátek severských nájezdů na maurské Španělsko

asi 845 -> Velvyslanec Al-Ghazal přichází k Turgeiovi, králi vikinského Irska

asi 851 -> První severské nájezdy na Wales byly zaznamenány ve velšských kronikách s názvy Annales Cambriae, Brut y Tywysogion a Brut y Saeson, ve kterých je uvedeno, že jakýsi Cyngen či Cinnen, byl zabit meči "Bezvěrců"

asi 852 -> švédská Rus začíná mít převahu na území Volhy (pozn.aut. později Kyjevská Rus, založeno skandinávskými obchodníky)

asi 853 - 573 -> král Rurik vládne Dánsku

asi 860 -> Seveřané objevují Island

asi 60.léta 9.st. -> Ragnar Loddbrok bil zabit v Yorku
-> na území Rusi je založen Novgorod a Kyjev

870 -> počátek osídlení Islandu

asi 870 - 945 -> vláda norského krále Haralda Harfagry

asi 873 - 891
-> Králové Sigfred a Halfdan se dělí o vládu v Dánsku

878 -> Alfréd Veliký poráží Guthruma/Guthroma a přinutí vikinské jednotky přijmout křesťanství náhradou za osídlení Anglie
-> Harald Harfagra dokončuje dobývání a sjednocování Norska a Orkneyských ostrovů - velké množství Norů uniká na Island

asi 90.léta 9.stol.-> Dánsku vládne král Helgi, po něm následuje švédská nadvláda v podobě krále Olafa Švéda

asi 910 - 990 -> Život básníka/válečníka jménem Egill Skallagrimsson

912 -> Gongu-Hrolf a jeho muži dostávají od franského krále lénem území v Normandii. Jejich potomci budou později Normané

asi 920 -> Ulfjotr Norský přínáší Islandu Právo Gulathing (pozn. zda to má český název opravdu netuším), kde jeho použito jako modelu pro vznik Islandského práva

asi 922
-> Ibn-Fadlan, arabský velvyslanec ve skándinávci osídlené Rusi (kolem Volhy), píše zprávu o jejich zvycích, včetně úplného popisiu pohřbu lodi/pohřbu spálením.

930 -> na pláni Thingvellir na Islandu se koná první Althing (islandský parlament), znamená to zpevnění postavení nezávislého islandského státu

asi 930 - 1011 -> Život muže jménem Njal z Berthorsknollu

asi 935 - 950 -> v Dánsku vládne král Gorm Starý

946 -> vláda norského krále Hakona Dobrého

947 -> počátek vlády krále Olafra Tryggvassona v Norsku, Norsko přijímá křesťanství

950- 983 -> vláda krále Haralda Modrozubého v Dánsku, Dánsko přijímá křesťanství

982 -> Erikir inn Rauda (Erik Rudý) objevuje Grónsko

983 -> počátek vlády dánského krále Sveina Vidlího vouse

asi 986 -> osídlování Grónska

1000-> Island oficiálně konvertuje ke křesťanství, i když pohanské tradice jsou v soukromí tolerovány
-> umírá Olafr Tryggvasson

asi 1000 - 1005 -> Leifr Eriksson podniká cesty do Vinlandu (Amerika), pokusy o osídlení toho území jsou znemožněny díky odporu skraelingů (původní obyvatelé Ameriky)

1014 -> Ard-Righ Brian Boru poráží seveřany v Irsku v bitvě u Clontarfu, zavražděn je v ní jak Brian, tak i jarl Sigurdhr Orknejský

1030
-> král Olaf Svatý je zabit u Stiklestadu

1066 -> Haraldr Hardrada, norský král, je zabit během pokusu o invazi do Anglie v boji proti Haroldu Godwinssonovi, anglickému králi
-> Harold Godwinsson je zabit u Hastingsu jednotkami vévody Viléma (tj. Vilém Dobyvatel) z Normandie
-> končí tradiční vikinská tradice

POSTPOHANSKÉ OBDOBÍ

asi 1075 -> Adam Brémský napsal Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum

asi 1117 - 1118 -> vzniká první zápis islandského práva, Grágás

asi 1122 -> Ari Thorgilsson napsal dílo Islendingabok

asi 1175 -> v Německu vzniká první psaná verze Nibelungenlied (Píseň o Nibelunzích)

asi 1180 -> Theodoricus Monachus napsal dílo Historia de antiquitate regum Norwagiensium

asi 1185 - 1223 -> Saxo Grammaticus napsal dílo Gesta Danorum

asi 1200 -> Ibn-Dihya napsal zprávu o Al-Ghazalově vyslanectví ke králi vikinského Irska

asi 1200 - 1450
-> vznikají Islandské ságy

asi 1200
-> Orkneyinga saga vzniká pod perem neznámého islandského autora

asi 1120 -> Snorri Sturluson píše Prozaickou Eddu

asi 1225 -> Snorri Sturluson píše Heimskringla

1226 -> vzniká Tristams saga překladem Tristana od Tomáše z Británie, na přání krále Hakona Hakonarssona

asi 1230 -> vzniká Egils saga Skallagrimssona, autorem je pravděpodobně Snorri Sturluson (což je 240 let po smrti Egilla!)

asi 1245 -> neznámý autor napsal dílo Laxdaela saga

asi 1280 -> vzniká Brenu-Njals saga, autor je neznámý (a to je po 269 letech po smrti Njala!)

asi 1250 - 1300 -> Většina básní Básnické Eddy, jenž se předtím předávala ústně již od dob stěhování národů, byla sesbírána v díle Codex Regius, nejstarším dochovaném rukopisu obsahujícím básně Eddy.

asi 1300 -> vzniká Sturlunga saga, sbírka historických ság zapsaných různými Islanďany v průbehu 13.století

----------------------------------------------------------------
* PŘEKLAD Z VIKINGANSWERLADY.COM S VYUŽITÍM INTERNETOVÝCH ZROJŮ KE ZJIŠTĚNÍ ČESKÝCH PŘEKLADŮ JMEN A NÁZVŮ
** pokud narazíte na nějaké nejasnosti či chyby, pište do komentářů, ihned to opravím


Apocalypsa Fest vol.XIV

18. listopadu 2009 v 19:28 | Nefi |  !!Events!!
Myslím, že k plakátu není co dodat.... Pokud vás mate, že je zde místo původních Radogost chorvatský Stribog, pak vězte, že Radogost kvůli neshodám v kapele vystoupit nemohli. Už se těším a doufám, že tam někoho z vás třeba i potkám :)